img_banner_ggzpraktijkkennemerland_01

Over ons

 

Mind to Move is een door het ministerie van VWS erkende GGZ instelling en beschikt over een door de overheid goedgekeurd kwaliteitsstatuut en professioneel statuut. Mind to Move is gespecialiseerd in de behandeling van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Hierbij behandelen we de secundaire psychische klachten die als gevolg van trauma zijn ontstaan, zoals een negatief zelfbeeld, angst en stemmingsproblematiek. Wij maken uitsluitend gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden. Onze aanpak is op maat, gericht op tastbare resultaten en het vergroten van zelfredzaamheid.

Samenwerking
De psychologen werkzaam voor Mind to Move bevinden zich op verschillende locaties. De praktijken bevinden zich in verschillende medische centra waaronder het Gezondheidscentrum Schalkwijk in Haarlem en Medisch Centrum Zonnestein te Amstelveen. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen de psychologen en de andere zorgverleners (interne ketenzorg) binnen de medische centra  zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, apotheek, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH genoemd). Daarnaast wordt er samengewerkt met zorgverleners in de betreffende regio’s (externe ketenzorg). Mind to Move is aangesloten bij coöperatie Psyzorg en huisartsencooperatie HCZK. In het kader van samenwerken en het ‘leveren van goede zorg’ zal er (indien nodig) met uw toestemming overleg, intervisie of supervisie plaatsvinden, gedurende diagnostiek, behandeling en/of onderzoek, met deze zorgverleners in de (keten)zorg.

Mind to Move is een franchiseorganisatie. Dit houdt in dat de behandelaren van Mind to Move werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer onder de kwaliteitseisen van Mind to Move. Ons privacy beleid is vastgelegd in de privacyregeling.Wilt u een klacht of misstand met betrekking tot Mind to Move melden? Bekijk dan onze klachten, of klokkenluidersregeling.