De actuele cliëntervaringen op het gebied van bejegening, samen beslissen, uitvoering behandeling worden gemeten met de CQ-index. Gemiddelde waardering:

  • Bejegening: 5/5. De ervaring over hoe de behandelaar met de cliënt omging tijdens de behandeling en over de mogelijkheden die de cliënt heeft gehad om zelf invloed uit te oefenen op de behandeling
  • Samen beslissen 4,8/5. De mate waarin de cliënt heeft ervaren geïnformeerd te zijn over bijvoorbeeld behandelmogelijkheden, verwachtingen, en zelfhulpprogramma’s/ondersteuning
  • Uitvoering behandeling: 4,9/5. Of de wensen van de patient tijdens de behandeling  zijn meegenomen
  • Waardering behandeling; 8,3/10. Wat de patient van de behandeling vond