img_banner_ggzpraktijkkennemerland_01

About Us

 
 

Mind to Move is a mental health institution recognized by the Netherlands Ministry of Health, Welfare and Sport. It has a government-approved GZZ quality statute Mind to Move and professional status. Mind to Move specializes in the short-term and effective treatment of trauma and stress-related disorders. We treat secondary psychological complaints that arise as a result of trauma, such as negative self-image, anxiety and mood disorders. We only use scientifically proven treatment methods. Our approach is focused on tangible results and increasing self-reliance. Mind to Move has the KiBG seal of approval as well as that of the HKZ for small organizations.

 

Mission

Mind to Move’s mission is to treat people suffering from post-traumatic stress disorder in the most effective and accessible way.  We aim to add quality years to the lives of our clients. Our objective is also to contribute knowledge towards the promotion of effective trauma treatment.

 

Vision

Psycho-traumatic complaints must be treated with the most effective, scientifically proven methods. We believe that, in addition to the preferred psychological treatment, stimulating a healthy lifestyle, social participation and self-reliance are crucial areas in promoting sustainable recovery. We regard and value trust as the key to success.

 


Collaboration

The psychologists working for Mind to Move are located in various locations. The practices are located in various medical centres, which include the Schalkwijk Health Centre in Haarlem and The Zonnestein Medical Centre in Amstelveen. There is close collaboration between the psychologists and other care providers (internal chain care) within the medical centres, e.g. general practitioners, physiotherapists, dietitians, speech therapists, pharmacy, practice nurses of general practitioners (called POH). In addition, there is cooperation with care providers in the relevant regions (external chain care). Mind to Move is affiliated with cooperative Psyzorg and general practitioner cooperative HCZK. In the context of cooperation and ‘delivering quality care’, consultation, or peer supervision will take place (if necessary) with your permission, during diagnosis, treatment and /or research, with these care providers.

Our privacy policy is laid down in the privacy policy.  If you wish to report a complaint or abuse regarding Mind to Move, please refer to our complaints or whistle-blower scheme.

 

Mind to Move is een door het ministerie van VWS erkende GGZ instelling en beschikt over een door de overheid goedgekeurd GZZ kwaliteitsstatuut Mind to Move en professioneel statuut. Mind to Move is gespecialiseerd in het kortdurend en effectief behandelen van trauma- en stressorgerelateerde stoornissen. Hierbij behandelen we de secundaire psychische klachten die als gevolg van trauma zijn ontstaan, zoals een negatief zelfbeeld, angst en stemmingsproblematiek. Wij maken uitsluitend gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden. Onze aanpak is op maat, gericht op tastbare resultaten en het vergroten van zelfredzaamheid. Mind to Move beschikt over het KiBG kwaliteitskeurmerk en het HKZ kwaliteitskeurmerk voor kleine organisaties.

Missie

De missie van Mind to Move is mensen die lijden aan een posttraumatische-stressstoornis op de meest effectieve en toegankelijke wijze te behandelen met als doel kwalitatieve jaren toe te voegen aan de levens van onze cliënten. Tevens willen wij een bijdrage leveren aan de kennis ter bevordering van effectieve traumabehandeling.

Visie

Psychotraumatische klachten moeten worden behandeld met de meest effectieve wetenschappelijk bewezen methoden. Hierbij geloven wij erin dat naast de psychologische behandeling van voorkeur, het stimuleren van een gezonde leefstijl, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, een duurzaam herstel van de psychische klachten bevordert. Vertrouwen zien wij als de sleutel tot succes.

Samenwerking
De psychologen werkzaam voor Mind to Move bevinden zich op verschillende locaties. De praktijken bevinden zich in verschillende medische centra waaronder het Gezondheidscentrum Schalkwijk in Haarlem en Medisch Centrum Zonnestein te Amstelveen. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen de psychologen en de andere zorgverleners (interne ketenzorg) binnen de medische centra  zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, apotheek, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH genoemd). Daarnaast wordt er samengewerkt met zorgverleners in de betreffende regio’s (externe ketenzorg). Mind to Move is aangesloten bij coöperatie Psyzorg en huisartsencooperatie HCZK. In het kader van samenwerken en het ‘leveren van goede zorg’ zal er (indien nodig) met uw toestemming overleg, intervisie of supervisie plaatsvinden, gedurende diagnostiek, behandeling en/of onderzoek, met deze zorgverleners in de (keten)zorg.

Ons privacy beleid is vastgelegd in de privacyregeling. Wilt u een klacht of misstand met betrekking tot Mind to Move melden? Bekijk dan onze klachten, of klokkenluidersregeling.