De Cliëntenraad van Mind to Move levert een grote bijdrage aan de kwaliteit van haar dienstverlening. De Cliëntenraad bestaat uit (ex-)cliënten die gevraagd en ongevraagd advies geven aan het bestuur. Zij behartigen de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten van Mind to Move. Deze vorm van belangenbehartiging is geregeld in de Wet Medezeggenschap Patiënten Zorginstellingen (WMCZ). De Cliëntenraad zet zich in voor kwaliteit van zorg. Thema’s waar de Cliëntenraad zich onder andere op richt zijn:

  • Privacy;
  • Behandeling;
  • Kwaliteitsbeleid.

De Cliëntenraad heeft advies- of instemmingsrecht op diverse voorgenomen besluiten van de directie. Mocht u ons iets willen melden wat betrekking heeft op een van de eerder genoemde thema’s of als u geïnteresseerd bent om lid te worden van de Cliëntenraad, neem dan contact met ons op. Voor een eerste contact geeft Mind to Move de voorkeur aan e-mail: info@mind-to-move.nl.

De Cliëntenraad is geen klachtenorgaan, hiervoor verwijzen wij u naar ons Klachtenreglement, deze vindt u onderaan deze pagina.