PTSS Zelftest

Bekijk de onderstaande reacties die soms ontstaan na een traumatische gebeurtenis.

Deze vragenlijst gaat over uw huidige psychische klachten als gevolg van de traumatische gebeurtenis die u heeft meegemaakt. De zelftest is geen vervanging voor de diagnose van een psycholoog, maar kan wel gebruikt worden als eerste indicatie of er bij u mogelijk sprake kan zijn van PTSS en of u zich aan kunt melden voor onze PTSS behandeling.

Er kan alléén sprake zijn van PTSS als u een feitelijke of dreigende dood hebt meegemaakt, slachtoffer of getuige geweest van ernstige verwonding of (seksueel) geweld. 

Geef aan met Ja of Nee of u tenminste 2 maal in de afgelopen week het volgende heeft ondervonden:

  1. Verontrustende gedachten of herinneringen aan de gebeurtenis die in uw hoofd opkomen tegen uw wil in
  2. Verontrustende dromen over de gebeurtenis.
  3. U gedragen of u voelen alsof de gebeurtenis opnieuw plaatsvindt.
  4. Van streek raken door dingen die u aan de gebeurtenis herinneren.
  5. Lichamelijke reacties (zoals snelle hartslag, steen in de maag, zweten, duizeligheid) wanneer u wordt herinnerd aan de gebeurtenis.
  6. Moeilijk in slaap kunnen komen of te vroeg wakker worden.
  7. Geïrriteerdheid of woedeaanvallen.
  8. Moeite hebben met concentreren.
  9. Verhoogd bewustzijn van mogelijke gevaren voor uzelf en anderen.
  10. Gespannen zijn of schrikken van iets onverwachts.