img_banner_ggzpraktijkkennemerland_01

Over ons

 

Mind to Move is een door het ministerie van VWS erkende GGZ instelling en beschikt over een door de overheid goedgekeurd GZZ kwaliteitsstatuut Mind to Move en professioneel statuut. Mind to Move is gespecialiseerd in het kortdurend en effectief behandelen van de posttraumatische-stressstoornis (PTSS). Wij maken uitsluitend gebruik van wetenschappelijk bewezen behandelmethoden. Onze aanpak is op maat, gericht op tastbare resultaten en het vergroten van zelfredzaamheid. Mind to Move beschikt over het KiBG kwaliteitskeurmerk en het HKZ kwaliteitskeurmerk voor kleine organisaties.

Missie

De missie van Mind to Move is mensen die lijden aan een posttraumatische-stressstoornis op de meest effectieve en toegankelijke wijze te behandelen, met als doel kwalitatieve jaren toe te voegen aan de levens van onze cliënten. Tevens willen wij een bijdrage leveren aan de kennis ter bevordering van effectieve traumabehandeling.

Visie

Psychotraumatische klachten moeten worden behandeld met de meest effectieve wetenschappelijk bewezen methoden. Hierbij geloven wij erin dat zelfwaardering, een gezonde leefstijl, maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid, belangrijke factoren zijn voor een duurzaam herstel. Vertrouwen zien wij als de sleutel tot succes.

Doelgroep

Mind to Move biedt zorg aan volwassenen en jeugd binnen de leeftijdscategorie 12 – 18 jaar. 

Samenwerking
De psychologen werkzaam voor Mind to Move bevinden zich op verschillende locaties. De praktijken bevinden zich in verschillende medische centra waaronder het Gezondheidscentrum Schalkwijk in Haarlem en Medisch Centrum Zonnestein te Amstelveen. Er bestaat een nauw samenwerkingsverband tussen de psychologen en de andere zorgverleners (interne ketenzorg) binnen de medische centra  zoals de huisartsen, fysiotherapeuten, diëtisten, logopedisten, apotheek, praktijkondersteuners van de huisartsen (POH genoemd). Daarnaast wordt er samengewerkt met zorgverleners in de betreffende regio’s (externe ketenzorg). Mind to Move is aangesloten bij coöperatie Psyzorg en huisartsencooperatie HCZK. In het kader van samenwerken en het ‘leveren van goede zorg’ zal er (indien nodig) met uw toestemming overleg, intervisie of supervisie plaatsvinden, gedurende diagnostiek, behandeling en/of onderzoek, met deze zorgverleners in de (keten)zorg.

Ons privacy beleid is vastgelegd in de privacyregeling. Wilt u een klacht of misstand met betrekking tot Mind to Move melden? Bekijk dan onze klachten, of klokkenluidersregeling