Kortdurende Generalistische Behandeling


Met bepaalde verwijzers hebben we de afspraak dat we naast PTSS ook behandeling bieden voor eetproblematiek, stemmingsproblematiek en angstklachten, mits dit past binnen de Basis GGZ. Het betreft hier verwijzingen van huisartsen binnen:

  1. Gezondheidscentrum Schalkwijk
  2. Praktijk Nassaulaan Haarlem
  3. Medisch Centrum Zonnestein

PTSS wordt bij ons in het echelon Basis GGZ* als in de Specialistische GGZ* behandeld. Iedere verwijzer kan naar ons verwijzen voor de behandeling van PTSS.

Exclusiecriteria: 

  • Andere psychische stoornissen dan PTSS (met uitzondering voor cliënten van bovengenoemde verwijzers)
  • Onvoldoende beheersing van de Nederlandse of Engelse taal

* Producten Generalistische Basis GGZ, Gespecialiseerde GGZ en bijbehorende criteria
– Basis GGZ (Max 540 minuten directe behandeltijd): matige ernst en complexiteit
– Gespecialiseerde GGZ (+ 550 directe behandeltijd): Ernstige of complexe problematiek